https://www.thereadingape.com/single-post/2017/10/24/why-teachers-wont-teach-children-to-read-ormarx-would-have-taught-synthetic-phonics

Inedning:

”När du väl lärt dig att läsa kommer du att vara fri för alltid”, är ett citat av Frederick Douglass som pryder många grundskolebibliotek över hela England och vem skulle inte hålla med?  När 25 % av unga lagöverträdare har läsförmåga lägre än den genomsnittliga sjuåringen och 60 % av interner i fängelse har läs- och skrivsvårigheter (Clark och Dugdale, 2008) kan påståendet mer exakt förstås som att en oförmåga att läsa säkerställer att du kommer att vara fängslad för alltid … ”