https://rebeccaallen.co.uk/2021/12/30/the-goal-of-the-curriculum-and-the-shape-of-the-attainment-curve/

Inledning:

”Eddie (7 år) och jag har pratat om bedömningsteori.

Eddie: Vissa barn i min klass kan alla betyg man får på högstadiet. Men jag kan bara ett och det är betyg B.
ME: Nåväl, låt mig presentera dig för betygen A, C, D, E och F [Det verkar inte rättvist att berätta för en 7-åring om U]
Eddie: Behöver jag få alla frågor rätt för att få betyg A?
ME: Ibland beror det på testets svårighetsgrad. Om det var väldigt svårt kan du få ett A om du får dem nästan rätt
E: Hur många är ”nästan”?
JAG: Bra fråga… Ibland gör folk prov där de vet att de flesta barn kommer att få de flesta frågorna fel och där INGEN får allt rätt.
E: Det är inte särskilt snällt … ”

(Detta är nummer 5 i en serie på 12 texter runt nyår 2021/2022- ett försök av Becky att minska mängden opublicerade utkast. Läs fler genom att välja kategorin ”Blog” överst på hemsidan)