https://rektorlinnea.com/2022/01/05/det-ar-dags-for-lovskola/

(”lov-” is Swedish for break/holiday period in schools. Good to know if you use the translate function on Linnea’s website and get other suggestions)

Inledning:

”Jag har haft lovskola på Hammarkullsskolan de senaste åren. Det är en billig och effektiv insats för att förbättra elevernas läsning. Eftersom jag arbetar på en F-3 skola behöver jag inte ha legitimerade lärare vilket gör att jag kan använda lärarstudenter som är i slutfasen av sina lärarutbildning.

Jag har ett önskemål till staten nästa gång de ska öppna skattkistan, nämligen att finansiera lovskola för F-3 skolor i våra särskilt utsatta områden … ”