https://bennewmark.wordpress.com/2021/12/29/learning-vs-exams/

Inledning:

”Då och då blir jag chockad av något på twitter.

Senast var det Soloman Kingsnorths tråd om spänningen mellan examensmål och verklig inlärning.  Deras tråd identifierar likheter mellan matematikprov som barn avlägger i slutet av Key Stage 2 och de de gör i slutet av år 11.

För att gå rakt på sak är mycket av innehållet detsamma, vilket gör att ett betydande antal barn inte gör några värre framsteg under de fem år de går på ”secondary” och kanske inte heller har lärt sig så mycket i under tidigare år.

Detta är mycket oroande av många anledningar … ”