https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/pol.20190603

Abstrakt:

”Över 13 procent av amerikanska elever deltar i specialpedagogiska program (SE) årligen, till en kostnad av 40 miljarder dollar. Men på grund av urvalsproblem är effekten av SE-placeringar fortfarande oklar. Denna undersökning använder administrativa data från Texas för att undersöka den långsiktiga effekten av att minska SE-tillgången. Vår forskningsdesign utnyttjar variationen i SE-placering på grund av en unik statlig policy som krävde att skoldistrikten skulle minska antalet SE-fall till 8,5 procent. Denna politik ledde till kraftiga minskningar av SE-inskrivningen. Dessa minskningar genererade betydande minskningar av utbildningsnivån, vilket tyder på att marginella deltagare upplever långsiktiga fördelar av SE-stöd”.