Beskrivning av det korta klippet:

”Daisy Christodoulou förklarar vad komparativ bedömning (Comparative Judgement) är och hur den kan göra provrättning/bedömning mer effektiv och spara tid”.