https://theamericanscholar.org/why-so-many-kids-struggle-to-learn

Inledning:

”När Eric Kalenze tog sin magisterexamen i pedagogik på 1990-talet, blev han överöst av pedagogiska teorier som varit rådande inom lärarutbildning i ett sekel.  Lärande fortskrider bäst, fick han veta, när det fokuseras på färdigheter som kritiskt tänkande och skräddarsytt för individers intressen.  I stället för att anta rollen som en ”sage on the stage”, att deponera fakta i barns passiva hjärnor, bör en lärare vara en ”guide on the side”, vilket gör det möjligt för eleverna att lära sig främst genom undersökningar och praktiska aktiviteter.  Kalenze var tveksam.  Inget av detta stämde överens med vad han mindes av sin egen skolerfarenhet eller hans magkänsla för vad som fungerar.

Men när han blev lärare i engelska på High School tänkte han att han skulle prova … ”