https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-91959-7.pdf

En antologi (445 s.) med fri access från det nordiska nätverket och forskningsprojektet POLNET vid Universitetet i Oslo.

Sammanfattande projektbeskrivning på hemsidan (se länken ovan):

”Detta forskningsprojekt använder jämförande nätverksanalyser för att utforska hur skolreformer formuleras, utvecklas och förnyas genom produktion och användning av policykunskap och expertis inom och mellan fem nordiska länder … ”

Fler av projektets delrapporter finns här