https://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/marc-smith-varfor-blir-vi-inte-overtygade-av-fakta/

Översättning från Marc Smiths hemsida Dynamic Learning. Inledning:

”Att ändra uppfattning om en djupt rotad övertygelse kräver ansträngning, särskilt när bevisen helt överväldigande går emot vad vi tror är sant. Jag syftar här inte på avsiktlig manipulation av människor med tvivelaktiga medel, som storskaliga kampanjer med propaganda, utan på människors vardagliga föreställningar om vad de ser som sant och falskt … ”

Originaltexten, #15 When Facts fail to persuade är andra delen av två med samma titel. Läs den första HÄR