https://larrycuban.wordpress.com/2022/04/21/big-error-in-policymaker-thinking/

Inledning:

Som ett resultat av att de lever i en annan värld än lärare, så gör beslutsfattare ett vanligt men betydande misstag. De blandar ihop lärarkvalitet med undervisningskvalitet,. Det vill säga att de personliga egenskaperna hos lärare – hängivna, omtänksamma, sällskapliga, intellektuellt nyfikna – producerar elevernas lärande snarare än att de personliga egenskaper som interagerar med hur lärare undervisar, som klassrums- och skolmiljöer och vilka eleverna är … ”