https://evidencebased.education/social-norms-at-the-intersection-between-psychology-and-behaviour/?

Inledning:

”När vi försöker bygga upp en kultur och ett etos av positivt beteende  i skolan pratar vi ofta om sociala normer.  Den här artikeln handlar om vad som menas med sociala normer, vilken effekt de kan ha och överväganden för att använda dem för att uppmuntra till gott beteende.

Vårt beteende formas ständigt av dem omkring oss – och inte bara i skolor och klassrum.  Jag kom nyligen till en busshållplats precis när det började regna;  det stod en liten grupp människor som väntade på bussen i en kö som gick i riktning från busskuren.  Om jag hade varit den enda som väntade, skulle jag helt enkelt stått under taket, ute ur regnet.  Men istället ställde jag mig i kön i regnet, bakom en man som använde en tidning i ett fåfängt försök att hålla huvudet torrt.  Bara andra människors närvaro påverkade mitt beslut om var jag skulle stå … ”