https://thinkingreadingwritings.wpcomstaging.com/2022/04/14/thinking-and-reading/

Inledning:

”Det välkända uttalandet, ”Mitt språks gränser är min världs gränser” tillskrivs filosofen Wittgenstein. Inom antropologi studerar vi samma idé  i Sapir-Whorf-hypotesen: påståendet att språket påverkar, och till och med begränsar, våra uppfattningar om världen. Till exempel tror man att inuiter har 40–50 ord för snö, medan skotsk gaeliska påstås ha 421; Iriska sägs använda 32 ord för fält; och samerna har över 1 000 ord för renar. Som lingvisterna i den här artikeln om namngivning av färger på olika språk påpekar, så ”namnger vi saker som vi vill prata om” … ”.