https://www.nber.org/system/files/working papers/w29979/w29979.pdf?

Ett bidrag till volym 6 av ”Handbook of the Economics of Education”. Abstrakt:

”Det här kapitlet ger nya bevis om ojämlikhet i utbildning och granskar litteraturen om orsaker och konsekvenser av ojämlik utbildning. Vi dokumenterar stora prestationsskillnader mellan barn från olika socioekonomiska bakgrunder, visar hur mönster av ojämlikhet i utbildningen varierar mellan länder, tid och generationer, och etablerar en koppling mellan ojämlikhet i utbildning och social rörlighet. Vi tolkar dessa bevis utifrån ekonomiska modeller för kompetensförvärv och investeringar i humankapital. Modellerna tar hänsyn till olika kanaler som ligger bakom ojämlik utbildning och belyser hur endogena svar i föräldrars och barns utbildningsinvesteringar skapar en nära koppling mellan ekonomisk ojämlikhet och utbildningsmässig ojämlikhet. Med tanke på oro över de förlängda skolnedläggningarna under Covid-19-pandemin, sammanfattar vi också tidiga bevis om pandemins inverkan på barns utbildning och om möjliga långsiktiga återverkningar för ojämlikhet i utbildning”.

 

Figure 4: Number of weeks of school closures at (a) June 1, 2020 and (b) June 1, 2021