https://rektorlinnea.files.wordpress.com/2022/05/nyckeln-till-grundskolans-finansiering.pdf

(A short introduction  is available on Linnea’s blog that has a translate function). Inledning av förordet:

”Den första juni 2019 skrev jag en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med tre rektorskollegor. Vi ställde en fråga till de kommunala huvudmännen: Varför ger ni rektorer en budget ni vet inte går att hålla utan att bryta mot Skollagen? Vi väntar fortfarande på svar.
Det står uttryckligen i majoriteten av alla kommunbudgetar att när verksamhetens behov står mot budget i balans är det budgetdisciplin som ska prioriteras. Skollag och arbetsmiljölag är inte dispositiva lagar, de kan med andra ord inte avtalas bort. Det ställer oss rektorer inför ett dilemma. Ska vi välja att ge eleverna det stöd de behöver för att klara skolarbetet och säkerställa att våra medarbetare har en rimlig arbetsbelastning, trots att vi då drar över den tilldelade budgeten, eller ska vi bortse från elevernas stödbehov och lärarnas rätt till rimlig arbetsbelast­ ning och leverera budget i balans till huvudmannen? … ”