https://www.newstatesman.com/politics/education/2022/05/stop-acting-like-private-school-pupils-own-oxbridge-places

Inledning:

”När man väl har arbetat tillräckligt länge med utbildningen inser man att samma berättelser kommer tillbaka om och om igen med deprimerande regelbundenhet. I onsdags hade vi, för något som närmade sig tusende gången, en Times förstasida som varnade ”Privat utbildade att förlorar platser i Oxbridge”. Syftet med rubriken verkar uppenbart: att antyda att tidningens förmögna läsekrets behandlas hårt genom att deras arvingars rättmätiga platser vid toppbordet rycks bort.
Jag har diskuterat detta ämne så ofta att jag kunde argumentera för båda sidor i sömnen. De indignerade privata skolcheferna eller föräldrarna insisterar att universitetsantagning bör göras på ”meriter” enbart, och att varje försök att ta hänsyn till elevernas bakgrund introducerar skräcken med ”social ingenjörskonst” i vårt utbildningssystem, tillsammans med dess följd av ”fördummande” … ”