https://quillette.com/2022/05/14/direct-instruction-works-so-why-is-it-controversial/

Inledning:

”2016 satt jag i klassrummet i en skola i Melbourne när Dr Kerry Hempenstall beskrev de tidiga stadierna av ett läsprogram. Han projicerade en serie bokstäver på skärmen. Först visade han ett ”f.” ”Det här är ett ”f”, sa han. Sedan visade han ett ”f” skrivet med ett annat teckensnitt. ”Det här är ett ”f”, sa han. Sedan visade han ett rött ”f.” ”Det här är ett ”f”, upprepade han. Till slut visade han ett ”p.” ”Det här är inte ett ”f”, sa han.

Hempenstall förklarade att denna sista bokstav representerade ett ”icke-exempel.”
Jag blev upprymd. Under några år hade jag varit medveten om forskning som visar att många av de missuppfattningar eleverna har om matematik härrör från övergeneralisering av ett begrepp. Med andra ord, de tar ett faktum eller en regel som är sann i en situation och tillämpar den på en situation där den inte är sann. ”Icke-exempel” kan vara nyckeln till att förhindra att sådana missuppfattningar uppstår … ”