https://cmooreanderson.wixsite.com/teachingbiology/post/moving-on-from-cog-sci-perspectives-from-the-classroom

Inledning:

”Jag började med Twitter 2012, under mitt första år som lärare i naturvetenskap, och det dröjde inte länge innan kognitiv psykologi började öka i popularitet på Edutwitter.  Men varför blev kognitiv vetenskap (cog sci) så populär inom brittisk utbildning?

Från mitt perspektiv, och jag är säker på att det kommer att finnas de som inte håller med, blev det populärt inte för sina egna meriter i sig, utan som ett verktyg för att försvara sig mot dålig praxis i skolan.  Roten till problemet var bristen på utbildningsmodeller som genomsyrade skolor, vilket kan ha bidragit till en ökning av konstiga aktiviteter och lek i klassrummet.

Jag minns verkligen inte att jag någonsin fick fortbildning om hur elever lär sig.  Det kändes som att det bara var alla andras anekdoter kontra dina egna.  Cog sci presenterade en enkel modell för lärare, för att ersätta det partiella vakuumet … ”