https://cepr.harvard.edu/files/cepr/files/5-4.pdf?m=1651690491

Abstrakt:

”Med hjälp av testdata från 2,1 miljoner elever i 10 000 skolor i 49 delstater (plus D.C.) undersöker vi den roll fjärrundervisning och hybridundervisning haft för att vidga skillnader i prestationer beroende på ras och fattigdom hos skolors elevunderlag.  Vi finner att fjärrundervisning var en primär drivkraft för att öka prestationsklyftorna.  Kunskapsluckor i matematik ökade inte i områden som fortsatte med viss personlig undervisning  (även om det fanns en viss ökning av luckor i läsning i dessa områden).  Vi uppskattar att resursfattiga distrikt, som försvann 2020-2021, kommer att behöva spendera nästan allt sitt federala stöd på akademisk återhämtning för att hjälpa elever att återhämta sig från pandemirelaterade prestationsförluster.”