https://larrycuban.wordpress.com/2022/05/05/schooling-in-the-u-s-and-around-the-world-part-1/

Om fler avsnitt publiceras, kommer de att läggas till här. Avslutning från del 1:

… ”Trots att jag läser mycket om utbildning förr och nu, har jag dock ännu inte hittat andra mönster som lärare i USA har utvecklat (jag uppmanar läsare som har observerat eller deltagit i olika sätt att organisera skolor och undervisning att kommentera).

Eller så kanske jag har fel, eftersom det finns andra sätt att organisera klassrum och undervisa på andra ställen i världen som jag är okunnig om.

Denna senare möjlighet, att jag inte är medveten om andra mönster i att organisera skolor och undervisningsmetoder i andra nationer, är en jag vill utforska. Jag kan ha fel när jag hävdar att dessa historiska mönster för skolgång och undervisning i USA finns i andra nationer. I nästa inlägg börjar jag titta på andra länders system för att se om de mönster jag har identifierat i USA dyker upp någon annanstans”.

För några delar finns inte bara bilder som illustration, utan också anslutande blogginlägg, publicerade mellan de olika delarna, med berättelser från lärare och föräldrar som berättar om sina erfarenheter(Frankrike Ryssland Japan)

Se också kommentarerna till de olika delarna.

Del 1, USA:
https://larrycuban.wordpress.com/2022/05/05/schooling-in-the-u-s-and-around-the-world-part-1/

Del 2, Frankrike: https://larrycuban.wordpress.com/2022/05/07/schooling-around-the-world-part-2/

Del 3, Tyskland: https://larrycuban.wordpress.com/2022/05/17/schooling-around-the-world-part-3/

Del 4, Ryssland: https://larrycuban.wordpress.com/2022/05/19/schooling-around-the-world-part-4/

Del 5, Japan:

https://larrycuban.wordpress.com/2022/06/01/schooling-around-the-world-part-5/

Del 6, Sverige:

https://larrycuban.wordpress.com/2022/06/10/schooling-around-the-world-part-6/

Del 7, Indien: https://larrycuban.wordpress.com/2022/06/13/schooling-around-the-world-part-7/