https://occamshairdryer.wordpress.com/2022/06/11/knowing-richly/

Inledning:

När jag först ledde fortbildning om läroplanen på min skola, var jag medveten om det fanns ett behov av att motverka misstanke om att ett kunskapsrikt arbetssätt bara handlar om att lära sig fakta utantill.  Jag gjorde det genom att prata om hur verbet ”att kunna” används för att betyda en mängd olika saker på engelska och jag använde bilden nedan för att illustrera poängen.  På den tiden var jag mest intresserad av propositionell kunskap och procedurkunskap och jag sa inte så mycket om den sista punkten.

På senare tid har den dock kommit att intressera mig mycket mer och jag tror inte att tillräcklig uppmärksamhet ägnas åt den här typen av kunskap i läroplansdiskurser.  Jag kan inte komma ihåg varför jag valde Jane Eyre, men eftersom jag gjorde det skulle jag vilja använda det exemplet helt kort för att överväga vad det innebär att kunna i den meningen.

För praktiska ändamål, att säga att jag har kunskap om Jane Eyre tenderar att betyda att jag har läst den … ”