https://www.researchgate.net/profile/Jonas-Taghizadeh/Are-more-affluent-parents-treated-more-favourably-by-elementary-school-principals-Socioeconomic-discrimination-among-local-Swedish-public-officials.pdf

Abstrakt:

”Den här artikeln hävdar att tidigare offentlig förvaltning och statsvetenskaplig forskning kan ha missat viktiga klassbaserade ojämlikheter genom att i första hand fokusera på etnisk diskriminering bland offentliga tjänstemän och ignorera diskriminering baserad på socioekonomisk status (SES). Ett storskaligt fältexperiment om förekomsten av SES-diskriminering bland lokala svenska offentliga tjänstemän presenteras. Totalt 3430 svenska grundskolerektorer kontaktades slumpmässigt av föräldrar med låg- eller hög-SES-yrken och med arabiskt eller svenskt klingande namn. De fiktiva föräldrarna funderade på att flytta till kommunen och var intresserade av att placera sina barn på skolan. Resultaten visar tydliga tecken på SES-diskriminering, särskilt när det gäller de mer kvalitativa aspekterna av svaren. Resultaten visar också interaktioner mellan SES och etnicitet, där i första hand de mer formella aspekterna av svaren antydde att SES-diskriminering kan vara mer utbredd mot alias inom etniska minoriteter än mot andra alias”.