https://johnyoung3456.wpcomstaging.com/2022/05/28/strict-schools-exclusions-which-children-are-we-talking-about-and-how-do-we-respond-to-the-them/

Inledning:

”Jag började skriva den här bloggen för några månader sedan när Greg Ashman svarade Kate Silverton (Times Education Supplement, @KateSilverton) om strikta skolor. Strikt skoldisciplin och uteslutningar är ett relativt vanligt tema i utbildningssociala medier. Dessa ämnen har återuppstått igen med tv-dokumentären om Michaela skolan. Det har fått mig att reflektera över vad jag ser som förvirring när beteendehantering i skolan diskuteras. Silvertons artikel gällde vad hon såg som den negativa effekten för elevernas resultat av strikta system för beteendehantering i skolan. Hur vi definierar eller beskriver en skola som strikt är väldigt subjektivt och kan kräva mycket text. Diskussionen öppnar dörren till ämnet avstängningar, uteslutningar och vad som kallas ”en pipeline från skola till fängelse” och som ofta förekommer i debatten. Jag tycker att det är mycket viktigt i den här pågående debatten att vi är specifika om vilka grupper av barn och unga vi talar om och vad som är primärt fokus för vad vi försöker uppnå … ”

Läs också den länkade texten från Januari 2022 – The schools poor communities need; a personal journey !