https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/LookItUpSpring2000.pdf

Inledning:

“För 58 år sedan, när jag gick i nian, gick jag i en progressiv skola i New Orleans som heter Metairie Park Country Day School.  Om du sett filmen Auntie Mame med dess Park Avenue-version av min progressiva erfarenhet, vet du att progressiva teorier på 1940-talet huvudsakligen var begränsade till privata skolor;  de hade inte sipprat särskilt långt in i den offentliga skolans domän. På Metairie Park bestod hela min läroplan för nian av två ”integrerade”, ”mångvetenskapliga” projekt, som de kallades.  De var: att delta i skolproduktionen av Gilbert och Sullivans The Mikado (jag kan fortfarande sjunga många solon och refränger utantill) och att bygga ett komplicerat vetenskapligt instrument som kallas ”phonodyke”.  Jag slapp alla vanliga lektioner.  Det var mycket roligt.  Lyckligtvis för min utbildning gick jag bara ett år på den skolan.  Mina tidigare år hade varit mycket fruktbara, tillbringade i en vanlig offentlig skola i Memphis, Tennessee, Lennox-skolan, där vi studerade Shakespeare i fjärde klass … “