https://doc-0c-60-docs.googleusercontent.com/docs/securesc-fjkir5mt2onqm7hpsk60qdr3knnlbbv2M

Från bokens förord:

” … Syftet med den här boken är inte att utmåla skolföretagens aktieägare som onda kapitalister, utan att berätta om hur sko­lan har förändrats sedan friskolereformens införande 1992. Boken riktar sig till alla som vill lära sig mer om hur marknads­styrningen av skolan påverkar hela det svenska skolsystemet.

Själv är jag lärare, samtidigt som jag driver tankesmedjan Balans tillsammans med min kollega Åsa Plesner. Jag har jobbat i skolans värld i 18 år, jag har varit kommunpolitiskt aktiv för Miljöpartiet och jag har engagerat mig fackligt i Lärarförbundets styrelse i Kungälv. (Jag är inte längre medlem i Miljöpartiet.)

För drygt 10 år sedan skrev jag i egenskap av skolpoliti­ker en debattartikel i lokaltidningen om att friskolereformen inte hade lett till några negativa konsekvenser för den svenska skolan. Det var innan jag tvingades vara med om att lägga ner en kommunal grundskola och en kommunal gymnasieskola som konsekvens av marknadsstyrningen.

Den här boken är ett försök att berätta varför jag hade fel i den där artikeln. Marknadsstyrningen har gjort skolan dyrare och mer segregerad och den har påverkat lärares och rektorers arbete på sätt som inte gynnar någon annan än möjligen de som äger de aktiebolagsdrivna friskolorna.

Göteborg, maj 2020, Marcus Larsson”.