https://learningspy.co.uk/training/modelling-and-observation/

Inledning:

”Sedan några år tillbaka är jag av den åsikten, att även om lektionsobservationer kan vara användbara möjligheter till inlärning, så lär sig den som gör observationen mycket mer än den som observeras. Detta är lite av ett problem eftersom de människor som huvudsakligen observerar mest undervisar minst. Det innebär att många skolor till slut har en grupp av lärare som kan otroligt mycket om undervisning men som inte undervisar så mycket.

Följaktligen brukar jag råda skolledare att använda en del av sin egen kontaktfria tid till att frigöra kollegor så att de kan observera mer. Som senior ämnesledare är det sannolikt mycket mer troligt att ett erbjudande om att ta över en lärares klass i på måndagsmorgonen leder det till den typ av professionell utveckling vi påstår att vi är ute efter, än om man observerar den lärarens undervisning av klassen … ”