https://icm.cstuk.org.uk/assets/CST-Publications/CST_AmbitionInstitute_Whitepaper_AGoodLife.pdf

Förord:

”Översynsrdokumentet ”Special Educational Needs and Disabilities” (SEND) ger ett viktigt tillfälle för en nationell diskussion om hur vårt utbildningssystem fungerar för samhällets mest utsatta barn.
I denna artikel hävdar Ben Newmark och Tom Rees, att även om de nuvarande planerna för reformer tar oss ett steg i rätt riktning, så borde vi vara mer ambitiösa som ett samhälle för inkludering – och på ett mer värdigt och bekräftande sätt att överväga funktionshinder.
Den här rapporten förespråkar mer förståelse
för de skador som orsakats av den medikaliserade modellen för funktionshinder och de begränsningar ett meritokratiskt samhälle skapar av både vinnare och förlorare. Författarna hävdar att för att reformer ska bli framgångsrika, som att ta itu med frågan om resursallokering, så borde de också hjälpa oss bli bättre på att se människor med funktionsnedsättning som kompletta människor och främja en bredare och mer ambitiös vision av vad ett bra liv är och kan vara”.