https://michaelpershan.com/research/grades.html

Genomgång, i form av frågor och svar, av betygsforskning med utgångspunkt från förhållanden i USA – historiskt och nutida – och med länkar och citat ur vad Michael Pershan hittat.
Inledning:

F: Hur fungerade skolan innan betygen?
S: Det fanns alltid informell kommunikation mellan lärare och föräldrar. Vissa populära system innebar att studenter ofta rankades direkt mot varandra.

S. M., Guskey, T. R., Bowers, A. J., McMillan, J. H., Smith, J. K., Smith, L. F., … & Welsh, M. E. (2016). A century of grading research: Meaning and value in the most common educational measure. Review of Educational Research, 86(4), 803-848

Under 1800-talet presenterades elevernas framstegsrapporter för föräldrar muntligen av läraren under ett besök i en elevs hem, med liten standardisering av innehållet. Muntliga rapporter övergavs så småningom till förmån för skriftliga narrativa beskrivningar av hur elever presterade i vissa färdigheter som skrivande, läsning eller aritmetik (Guskey & Bailey, 2001).

Schneider, J., & Hutt, E. (2014). Making the grade: A history of the A–F marking scheme. Journal of Curriculum Studies, 46(2), 201-224.

Before grading, communication about a student’s work was without short-hand; it required full-length communication between teacher and pupil.

Many schools, particularly in rural areas, had no formal record-keeping mechanisms––in part because students attended irregularly, in part because students of different ages were grouped together, and in part because there were no common texts with which to work (Kaestle 1983). Many schools in urban areas, by contrast, were organized after the Lancasterian, ‘monitorial’ model. Under the Lancasterian model, students were frequently subject to examinations and direct ranking against their classmates. Each day, students finished their assignments and were literally repositioned in the classroom––the top students moving to the front of the class and the less capable students moving to the back (Kaestle 1983)

F: varför introducerades betyg?

S: Direkt rankning var motbjudande och sågs som ineffektiv av Horace Mann. Betygen skulle vara mer privata, mindre frekventa, och ens tidigare prestationer skulle fortfarande räknas, d.v.s. man rankades inte kontinuerligt offentligt … ”