https://archive.ldaustralia.org/client/documents/-Brain-research-shows-why-handwriting-should-be-taught-in-the-computer-age-James-Berninger.pdf

Ingress:

”Karin James och Virginia Berninger förklarar hur hjärnforskning har visat att undervisning i handstil inte bara är till hjälp i sig, utan har positiva effekter på bokstavsinlärning, ordläsning och skrivning.
De praktiska konsekvenserna är tydliga: tangentbord kompletterar, men bör inte ersätta handskriftsundervisningen i den digitala tidsåldern”.