https://www.researchgate.net/profile/Kristy-Hamilton-3/publication/360543351- Did-you-look-that-up-How-retrieving-from-smartphones-affects-memory-for-source.pdf?origin=publication_detail

Abstrakt

”Det är svårt att övervaka om information ursprungligen hämtades internt, från vårt eget minne eller externt, från en annan person eller en enhet.  Vi rapporterar om två experiment som undersökte om människor var mer benägna att blanda ihop tidigare tillgång till information på en smartphone med tillgång till sin egen kunskap.  Deltagarna fick experimentellt i uppdrag att antingen försöka svara på frågor från minnet eller med en smartphone.  En vecka senare testade vi minnet för svaren och källminnet för modaliteten för det ursprungliga försöket att hämta svaret.  Deltagarna uppvisade sämre källminne för svar hämtade från en smartphone än för svar de först försökte hämta från minnet.  Experiment 2 visade att minnet för informationen var likvärdig oberoende av förhållanden.  Dessa resultat visar att vi är benägna att blanda ihop information hämtad från interna och externa minneslagringar, och vi har kognitiva bias om att lämplig extern kunskap är vår egen”.