lhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11145-022-10261-x.pdf

Abstrakt:

”Denna studie undersökte effekterna av tidig fonologisk träning på utvecklingen av fonologiska färdigheter och läsfärdigheter.  Barn (N = 364) indelades slumpmässigt i små grupper till en fonologisk träningsgrupp (n = 117), eller en kontrollgrupp (n = 247) inklusive både en icke-fonologisk träningsgrupp och en icke-tränad kontrollgrupp.  Den fonologiska utbildningen påbörjades tre år innan den formella läsundervisningen startar i Sverige.  Den genomfördes i två omgångar under sex veckor vid 4 års ålder och under sex veckor vid 5 års ålder. Alla barn, inklusive kontrollbarnen, fick fonologisk träning förskoleklass vid 6 års ålder. Fluid intelligens (Gf) och fonologisk medvetenhet vid 4 års ålder förutspådde såväl  fonologisk medvetenhet vid 6 års ålder som läsrelaterade färdigheter i årskurs 2 och 3. Det fanns betydande huvudeffekter av den tidiga fonologiska träningen på fonologiska färdigheter och tidiga läsfärdigheter.  För alla resultat var träningen dessutom mest fördelaktig för barn med låg Gf, som är i riskzonen att utveckla lässvårigheter”.