https://larrycuban.wordpress.com/2022/08/01/schools-as-factories-metaphors-that-stick-2/

Inledning:

”Idén om skolan som en effektiv fabriks löpande band har en överraskande historia. För ett sekel sedan var föreställningen om skolor som levererar färdiga produkter till ett demokratiskt samhälle både ny och – här är överraskningen – beundrad. Här är vad professor Ellwood P. Cubberley vid Stanford University sa i början av 1900-talet:

Våra skolor är på sätt och vis fabriker där råvarorna (barnen) ska formas och bli till produkter för att möta livets olika krav. Specifikationerna för tillverkning kommer från kraven från 1900-talets civilisation, och det är skolans sak att bygga sina elever enligt de specifikationer som fastställts … ”