https://howtoteachreading.org.uk/is-phonics-a-method-for-teaching-reading/

Inledning:

”Jag ser ofta människor som hänvisar till ”phonics” (ljud/grafem) som en ”metod” för att lära ut läsning.  Vissa är ”fans” av ”phonics”, vissa ivriga motståndare, men varje gång jag läser ett sådant uttalande ryser jag till lite för det subtila, men avgörande, missförståndet däri.  Eftersom det enkla faktumet är att nej, Phonics är inte en metod för att lära ut läsning.  Phonics är de samlade kunskaper och färdigheter som behövs för att avkoda skriftlig engelska som, trots vissa protester om motsatsen, är ett phonics-baserat skrivsystem.  Phonics är därför inte en pedagogik (en undervisningsmetod) utan är väsentligt innehåll eller läroplan.  Denna distinktion är viktig eftersom valet du gör när du bestämmer dig för om du ska undervisa om fonem/grafem inte är vilken metod du ska använda för att lära barn att läsa utan om du överhuvudtaget ska lära ut läsning … ”

(Läs också Belinda Luscombes artikel i TIME  https://time.com/6205084/phonics-science-of-reading-teachers/)