https://www.shanahanonliteracy.com/blog/trying-again-what-teachers-need-to-know-about-sentence-comprehension/

Inledning:

”För ett tag sedan postade jag en debattartikel som uppmanade till explicit undervisning i meningsförståelse.  Med skolor som syftar till att utsätta barn för komplex text, verkar det som sådan undervisning skulle vara de rigueur.  Texter är ofta komplexa eftersom de innehåller komplicerade meningar och erfarenheten säger mig att elever ofta misslyckas med att förstå innebörden av enskilda meningar – vilket undergräver deras förmåga att identifiera huvudidéer, utveckla resonemang, dra slutsatser eller svara på någon av de andra typerna av frågor.

Med tanke på att lektioner om förståelse tenderar att fokusera på ”förkunskaper”, ordförråd, textläsning med följdfrågor, strategier för att förstå, upptar den simpla meningen liten plats i de flesta program och klassrum.

I vilket fall som helst, även om det där gnället väckte en del uppmärksamhet, så blev den kortvarig … ”