https://adam-robbins.com/2022/07/03/mayan-sacrifices-and-school-improvement/

Inledning:

”Vi tänker oss att vi leder en Maya-stam och i år offrade vi en hund till gudarna i utbyte mot en bra skörd.  Stammen bredvid offrar ett rådjur.

Året går. Vi planterar samma frön och vattnar våra grödor från samma flod som våra grannar.  Året går utan incidenter, tiderna är bra.  Gudarna har välsignat oss.

När skörden kommer klarar vi oss bra men stammen bredvid får en riklig skörd.  Som stamledare samlas vi och försöker ta reda på orsaken till denna skillnad.  Vi ser att de använder samma vatten och frön så vi borde klara oss lika bra.  Vi bestämmer att vårt offer uppenbarligen inte var tillräckligt bra och det måste ha varit rådjuret.

Så nästa år jobbar vi hårt för att skaffa ett rådjur och offra det istället.  Att få tag på rådjur är inte lätt.  Vi måste ordna en jaktfest och ägna tid åt att jaga rådjuren.  Vi hade massor av hundar som vi har ägnat år åt för att bygga upp ett utbud för offrer.  Men det finns en alternativ kostnad. Medan vi gör det lägger vi inte tid på att förbättra vår bevattning eller jord,  Nästa år är våra skördar i princip desamma.  Vi kliar oss i huvudet och undrar varför det inte fungerade.  Vi skyller nog på vår präst.  Tyvärr kunde vi inte se några andra troliga faktorer som, i det här fallet, jordkvalitet eller dränering.

Om man bortser från det faktum att detta förmodligen inte är den mest faktamässigt korrekta representationen av mayakulturen*, vad har den här historien med skolförbättring att göra? … ”