https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload-Projets-conseil-scientifique-education-nationale-Manuels_VDEF_EN.pdf

Sammanfattning:

”Undervisningsmetoder för läsinlärning är föremål för mycket debatt, och franska förlag erbjuder mer än trettiofem manualer och läsmetoder. Vilken ska man välja? Vi tar itu med denna fråga genom att förlita oss på huvuddelen av den vetenskapliga kunskap som nu finns tillgänglig om läsundervisning och läsinlärning. I den första delen sammanfattar vi kort aktuell kunskap om mekanismerna för läsning och inlärning. Vi analyserar också handböckernas plats i det bredare sammanhanget av undervisningsmetoder för att lära sig läsa. I ett andra steg tittar vi på användningen av manualer, deras inverkan och deras framtid i en digital värld. På denna dubbla grund fastställer vi en rad principer som, enligt nuvarande kunskap, ska vägleda utformningen och utvärderingen av läsmanualer. Vi presenterar också en lista över fallgropar att undvika. Den sista delen, slutligen, presenterar ”läsplanen” som nyligen utarbetats av Académie de Paris och som har gjort valet av ett begränsat antal manualer, inom ramen för en global insats för utbildning och vägledning  för alla berörda”.