https://hobbolog.wordpress.com/2022/04/13/on-track-the-speaker-and-multi-modal-attention-control/

Inledning:

“En video dök upp på Twitter i veckan…

Den är ganska gammal (från 2013) och visar en av de fem delarna av SLANT-tekniken för att fånga elevernas uppmärksamhet (sit up, listen, ask and answer questions, nod your head, track the speaker) och som beskrivs i böckerna Teach Like a Champion. Under videons gång säger läraren något lätt olyckligt, vilket noterades av ett antal personer på Twitter … ”