https://educontrarianblog.com/2022/10/23/a-nation-of-shopkeepers/

Inledning:

”Först fanns den enkla butiken. Vi var en nation av butiksägare.
Sedan kom varuhuset. Dessa erbjöd kunden allt under ett tak. Det visade sig dock snart att det kunden ville ha var de butiker de lärt känna och lita på. Så varuhusen erbjöd sig att hysa dessa butiker som koncessionsenheter. Detta var vettigt för många butiksägare som kunde avstå från en del av riskerna och kostnaderna för butiksinnehav för att fokusera på sin produkt.
Sedan kom gallerian: gigantiska köpcentrum som erbjöd ett hem för både butiker och varuhus. För vissa handlare var de nu en koncession, i en butik, i en galleria.
”Ompaketeringen” av detaljhandeln har vissa paralleller till de strukturella förändringarna av skolsektorn i England. Vi var också en gång en nation av butiksägare … “