https://larrycuban.wordpress.com/2020/10/25/does-classroom-use-of-computers-cause-gains-in-students-academic-achievement/

Inledning:

”För ett decennium sedan, när ett uppsving av intresset för att placera datorer i klassrummen förenades med tillgängliga offentliga och privata pengar, började amerikanska skolor i  rasande fart köpa och distribuera enheter till elever och lärare.  Vid den tiden skrev jag ett inlägg om ett förbryllande faktum som förbiseddes eller helt enkelt ignorerades: Med ökad tillgång till ny teknik finns det få tillförlitliga och giltiga bevis som visar att dessa teknologiinvesteringar har gett någon effekt på elevernas resultat … ”