https://www.delmi.se/media/jjibngi5/delmi-rapport-2021-6.pdf
Ingress till presentation på hemsidan för Delegationen för migrationsstudier (Delmi). Länken ovan går till PDF för hela antologin:

“Antalet svenska barn och unga som är födda i andra länder, eller som har föräldrar som är födda utanför Sverige, har ökat kraftigt de senaste decennierna. En parallell utveckling under denna tid är att såväl skolor som bostadsområden har blivit alltmer etniskt segregerade. Denna segregation innebär att dagens unga i högre utsträckning växer upp i skilda världar med olika förutsättningar, och i många fall med begränsad kontakt med unga med annan bakgrund. I antologin Ungas uppväxtvillkor och integration belyser nio forskare från olika discipliner ungas uppväxtvillkor i Sverige idag … “

(A short presentation with conclusions is also available in English on the organization’s website here)

Läs mer om den långtidsstudie som ligger till grund för det första kapitlet i antologin: Boken ”Integration av unga – En mångkulturell generation växer upp”, (Jonsson, Mood & Treuter 2022), finns tillgänglig online HÄR!