http://pamelasnow.blogspot.com/2022/11/balanced-literacy-bingo.html

Inledning:

”Jag gjorde en intervju i media, i ABC Radio Nationals Life Matters den här veckan, tillsammans med en utbildningsakademiker som är förespråkare för Balanced Literacy och också Sue Knight, en rektor från Victoria vars skola har anammat ett strukturerat och tydligt förhållningssätt till läs- och skrivkunnighet efter år användning av Balanced Literacy, som så många andra skolor.  Många av de välbekanta argumenten för ett status quo som bortser från lärares kunskaper och lämnar alltför många barn uteslutna från läsfärdighet fick en utflykt i det här samtalet, så jag tänkte att jag skulle tillhandahålla ett praktiskt bingokort, som läsare och lyssnare kan använda nästa gång det kommer en sådan här intervju … ”