https://teacherhead.com/2022/10/30/room-to-improve-addressing-common-challenges-in-classroom-practice-is-the-key-to-narrowing-gaps/

Inledning:

”Jag ser många lärare som undervisar i många olika sammanhang och det är intressant för mig att se hur vanliga vissa problem är från ett sammanhang till ett annat. Att undervisa flera människor samtidigt är i sig en utmaning och det är ingen överraskning att vissa barn verkar kämpa mer än andra eller att de faller genom nätet för lärarens fokus och medvetenhet. Samtidigt som jag känner empati för problem ser jag också en stor variation i hur framgångsrika lärare kan vara i att ta itu med de vanligaste problemen. I själva verket skulle jag säga att det generellt i systemet finns enorm kapacitet att förbättra rutinmässiga klassrumsövningar på ett sätt som skulle minska klyftorna och börja förskjuta kurvan. Min uppfattning är att om fler lärare rutinmässigt använde de mest effektiva metoderna, skulle vi se en betydande effekt – mycket större än vad vi skulle kunna uppnå genom andra områden som handledning, interventioner och olika generiska initiativ för hela skolan … ”