https://www.tes.com/magazine/teaching-learning/general/why-explicit-instruction-matters-neuroscience-teaching-learning

Inledning:

Har du någonsin undrat hur det kommer sig, att när ett barn gäspar så sprider sig den gäspningen ofta i klassrummet? Eller varför är det så svårt att se oberörd  ut när man försöker säga till ett par fnissande elever?

Svaret ligger i en gren av psykologin som kallas social kognition: studiet av de olika psykologiska processer som gör att människor kan dra fördel av att vara en del av en social grupp … ”