Del 1 – https://rebeccaallen.co.uk/2021/12/27/should-education-be-more-like-a-game/

Inledning:

”För fem år sedan bestämde jag mig för att läsa en bok om spel av Jane McGonigal som heter ”Reality is Broken – Why games make us better and how they can change the world.” Jag läste den här boken som en icke-spelare och som en skeptiker till att vi kan använda principerna för spel för att skapa övertygande inlärningsmiljöer som barn känner sig motiverade att delta i. Jag tyckte dock att bokens motiverande argument var spännande:

Om människor lämnar verkligheten för spel, vad är det då för fel på verkligheten? … ”


Del 2 – https://rebeccaallen.co.uk/2021/12/28/making-school-as-compelling-as-gaming/

Inledning:

”Med tanke på det fria valet mellan att spendera en dag i skolan eller att onlinespel hemma, skulle många (de flesta?) elever välja spel. Spelindustrin har blivit mästaren på engagemang. Kanske är detta inte relevant för lärare eftersom vi har juridiska instrument för att göra skolgången till en handling av tvång snarare än övertalning. Tvång har dock sina gränser – vi kan tvinga eleverna att delta personligen, men inte att koncentrera sig på inlärningsprocessen. Och vi har mindre framgång med att tvinga många elever att plugga hårt hemma … ”