https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.3102-0013189X221141409

Abstrakt:

”Socioekonomisk status (SES) är ett vanligt mått som används för att mäta socialt, kulturellt och finansiellt kapital i vetenskaplig litteratur. Med tiden har SES-forskningen producerat ett extremt brett och inkonsekvent använt utbud av SES-variabler och komponenter. Denna studie kommer att granska forskning som uppskattar SES och kommer att undersöka vanliga komponenter och trender från början av mätningtill nuvarande data. Ett systematiskt granskningsprotokoll användes för att samla in litteratur relaterad till SES, och en historisk analys genomfördes för att undersöka de SES-variabler och deras komponenter som var vanligast i litteraturen. Resultaten visade varierande trender efter decennium, med tidigare SES-åtgärder inklusive komponenter om socialt kapital och nyare åtgärder som inkorporerade aspekter av kulturellt och ekonomiskt kapital. Subjektiva perspektiv på social klass blev vanligare mot sekelskiftet, och få mått inkluderade komponenter från mer tillgångsbaserade ramverk. De tre stora måtten (föräldrautbildning, föräldrarnas yrke och inkomst) har varit vanliga mått över tid”.

(Hela det här numret av Educational Researcher, publicerat online 6 januari 2023, innehåller artiklar på temat sociala klyftor inom utbildning och med exempel från olika områden och skolsystem, t.ex. nästa text som handlar om de nordiska länderna).