https://joe-kirby.com/2023/01/07-schoolimprovementproblems/

Inledning:

”Vilka problem är det som vi som skolledare helst bör fokusera vårt tänkande och agerande på?

Vilka är de mest användbara frågorna att ställa tillsammans? … ”

Efter den gigantiska listan med frågor per rubrik (se bilden ovan), avslutar Joe Kirby med att under sista rubriken, ’System’, konstatera att alla delar är sammanflätade och avslutar sedan bloggen med följande:

 När vi frågar, ‘vilka problem försöker vi lösa?’, hur ser vi då på saker och ting?

Det börjar med det mest basala val vi har: vad vi väljer att tänka på, tillsammans med några grundläggande antaganden som är utgör ramen för vårt tänkande.

Vi har inte obegränsad med tid.
Vi har ingen oändlig energi.
Vi har ingen obegränsad uppmärksamhet.
Vi har ingen gränslös ekonomi.
Vi har inga obegränsade människor.
Vi har inga obegränsade resurser.
Vi har inte obegränsad kapacitet.

De problem vi väljer att överväga, frågorna vi ställer och vårt tänkande kring dem spelar alla en roll för de effekter vi som skolledare har för våra elever, deras framtid och liv i vår värld.