https://www.ruth-ashbee.com

Ruth Ashbees bloggar, 3 stycken så här långt, alltid haft samma namn, The Fruits Are Sweet, men 2 olika webbadresser.
Hon började blogga 2016 och hade då använt pseudonymen Rosalind Walker i sociala media sedan 2011, @rosalindphys på Twitter och en förklaring finns här i det första inlägget i blogg nummer 2. Det är först med den sista version, dit vissa tidigare inlägg fått följa med, som hon står med rätt efternamn och också har bytt twitterkonto. Samtidigt har hon gått från att arbeta som lärare i fysik, via arbete som ämnesföreträdare och slutligen som biträdande rektor och författare till en bok om att utveckla ’curriculum’, det som vi på svenska skulle kalla en lokal arbetsplan.

Här är introduktionen till den nuvarande hemsidan i översättning:

Ruth_Ashbee (tidigare @Rosalindphys)

”I diskurs fostrar vi distinktion
”Den här webbplatsen är en sammanställning av flera saker som behövs inom utbildning. Över hela Storbritannien börjar fler och fler skolor placera läroplanen i centrum för vad de gör; några av dessa skolor finns här. Den mest kraftfulla hävstången i utveckling av läroplanen i en skola är personalens specialistkompetens och ihållande engagemang i ämnesdiskursen – och katalogen här erbjuder en utgångspunkt för att gå med i den diskursen. Den pågående professionaliseringen av undervisningen kräver en överenskommen teori om läroplanen, och läroplansarbete kan bara nå framgång i skolor där kulturen är rätt. Dessa tre delar: teori, kultur och ämnesspecialiseringar är komponenterna för excellens i läroplansarbete, och de kan alla utvecklas genom läsning, reflektion, diskurs och avsiktligt arbete”