https://joe-kirby.com/2023/01/14/whats-the-point-in-schools/

Inledning:

”Varför är vi här? Vad är poängen med skolan?

Både barn och vuxna i skolor tenderar att då och då undra…

Lärare, skolledare och föräldrar i skolan har sällan utrymme att tänka för oss själva, eller att tänka tillsammans: vad gör vi här? Vad är en bra utbildning? Vad gör bra skolor?

Knepiga frågor.

Först – varför fråga? … ”