https://medium.com/@chris_39461/hard-talk-on-leadership-b8f457c40300

Inledning:

”Alla vet vad bra ledarskap som abstraktion och ideal. Men det finns inget ledarskap i det abstrakta eller som ideal. Det finns bara vad du gör när du dyker upp på jobbet vilket aldrig kommer att vara idealiskt. Så om du är en ledare har du ett alltid pågående arbete som utförs när du samlas med dina kollegor och hoppas att tidigare erfarenheter kommer att spela roll. Du kommer inte alltid att veta vad du ska göra, och det är ok … ”