https://educontrarianblog.com/2023/02/12/the-economics-of-high-need-dont-add-up/

Inledning:

”Jag har med intresse följt de senaste debatterna kring att tillgodose särskilda utbildningsbehov, särskilt oron för den dominerande modellen av nedvärdering av dem med funktionshinder och inlärningssvårigheter.  I synnerhet har jag tyckt att de senaste bloggarna och publikationerna av Ben Newmark och Tom Rees är övertygande och tankeväckande.  Jag är ingen expert inom det här området, särskilt när det gäller de etiska, filosofiska och känslomässiga perspektiven på problemet, så det här inlägget berör inte dessa aspekter.

Där jag kanske kan bidra med en viss insikt gäller den ekonomiska sidan av problemen, något som jag tror det är viktigt att inse om man ska ta ställning i debatten … ”