https://larrycuban.wordpress.com/2022/12/05/whatever-happened-to-programmed-learning/

Inledning:

”Som bilderna ovan antyder gjorde ”programmerad inlärning” (eller ”programmerad instruktion”) ett enormt språng i media under 1950- och 1960-talen. Det var en innovation som slog an hos beslutsfattare och teknikdrivna skolreformatorer. Ändå hade den på 1970-talet i stort sett försvunnit från skolreformatorernas retorik. Sedan, på 1990-talet, med installationen av datorlabb och utbredd tillgång för elever till dessa enheter, återupplivade beslutsfattare och teknikentusiastiska skolreformatorer ”programmerat lärande” … ”